רשימת פסקי דין בנושא הוצאה לפועל, בנקאות וחובות

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום הוצאה לפועל, בנקאות וחובות. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.
 
איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל?

איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל?

הליך איחוד תיקים נועד להקל על חייבים אשר נפתחו נגדם מספר תיקים לתשלום חובותיהם בהוצאה לפועל, ולאפשר להם להחזיר את החובות במסגרת תיק אחד בתוך פרק זמן סביר. מי יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים, ואילו הגבלות חלות על חייבים במסגרת איחוד תיקים?

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

באילו מקרים ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל שנייה?

באילו מקרים ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל שנייה?

בקשה לפשיטת רגל שנייה יכולה להיות מוגשת על ידי חייב, אם חלפו חמש שנים מיום מתן צו ההפטר והצטברו בתום לב חובות חדשים, או על ידי נושים נוספים שלא היו מעורבים בהליך הקודם

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

התנגדות לפשיטת רגל – באילו מקרים רשאי החייב להתנגד?

התנגדות לפשיטת רגל – באילו מקרים רשאי החייב להתנגד?

חייב שהומצאה נגדו התראה לפני פשיטת רגל רשאי להגיש התנגדות בתוך שבעה ימים. אי הגשת התנגדות עשוי להביא לכך שבית המשפט יוציא צו כינוס נכסים והחייב ייכנס להליך פשיטת רגל ביוזמת הנושה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

כיצד להגיש ערעור על החלטה בהוצאה לפועל?

כיצד להגיש ערעור על החלטה בהוצאה לפועל?

אדם שנפגע מהחלטה שהתקבלה על ידי עובד, מנהל או רשם ההוצאה לפועל, רשאי לפנות אל בית משפט השלום בתוך פרק זמן קצוב ולהגיש ערעור מנומק ומפורט

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

פשיטת רגל קטנה - הליך מקוצר לחייב ולנושים

פשיטת רגל קטנה - הליך מקוצר לחייב ולנושים

פשיטת רגל קטנה הוא הליך מקוצר המתקיים במקרים שבהם ערך נכסי החייב אינו עולה על סכום של 10,000 שקלים והם מחולקים לנושים בדיבידנד אחד

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

ביצוע צו עשה בהוצאה לפועל – כיצד מתבצע ההליך?

ביצוע צו עשה בהוצאה לפועל – כיצד מתבצע ההליך?

צו עשה במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתייחס למסירת נכסים, פינוי מקרקעין, ביצוע דוגמת בנייה והריסה, ואף לעיתים נעזר בית המשפט לענייני משפחה בלשכת הוצאה לפועל לשם מימוש הסדרי ראייה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הפטר מחוב של 3 מיליון שקלים אחרי תשלום 200,000 שקלים בלבד

הפטר מחוב של 3 מיליון שקלים אחרי תשלום 200,000 שקלים בלבד

חייב שהגיע לסך חוב של כשלושה מיליון שקלים, צפוי לקבל הפטר בהליך פשיטת רגל אחרי ששילם סכום של כ-200 אלף שקלים

מאת: שחר & שחר - משרד עורכי דין

מהו עיקול מיטלטלין ברישום וכיצד ניתן לבטלו?

מהו עיקול מיטלטלין ברישום וכיצד ניתן לבטלו?

עיקול מיטלטלין ברישום הוא הליך מקדים להוצאת חפצים יקרי ערך מביתו של החייב ומכירתם לצורך פירעון החוב. הרישום מאפשר לחייב להסדיר את התשלום או להגיש התנגדות טרם יעוקלו חפציו בפועל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הפטר מותנה בפשיטת רגל – באילו מקרים ניתן הצו?

הפטר מותנה בפשיטת רגל – באילו מקרים ניתן הצו?

הפטר מותנה הוא צו שנותן בית המשפט במסגרת הליכי פשיטת רגל, אשר קובע כי עם התקיימותם של התנאים הקבועים בו, כמו עמידה בתשלומים חודשיים, החייב יקבל הפטר סופי מחובותיו

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

כיצד ניתן לשנות צו תשלומים בהוצאה לפועל?

כיצד ניתן לשנות צו תשלומים בהוצאה לפועל?

חייב שחל שינוי לרעה במצבו הכלכלי, או שאינו יכול לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו, רשאי לפנות אל רשם ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה מנומקת לשינוי צו התשלומים או הוראת התשלום

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה